Technische gegevens

KDSE 2500 0850 0060 UN

In deze markt beschikken wij over een van de meest uitgebreide assortimenten met diverse X- en Y-vloeistoftoelatingen in alle gangbare volume-, hals- en gewichtsuitvoeringen. Met onze Toelatingen dekken wij alle in de markt gangbare eisen voor gevaarlijke stoffen af. Men dient er rekening mee te houden dat toelatingen voor holle lichamen voor gevaarlijke stoffen altijd afgegeven worden op voorwaarde dat de gespecificeerde grondstoffen en sluitingen worden gebruikt en dat deze producten alleen in deze specifieke combinaties in het verkeer gebracht mogen worden als verpakking voor gevaarlijke stoffen.

Toepassingsgebieden Gevaarlijke stoffen
Nominaal volume [l] 25
Bedrijfsgewicht [g] 850
Mond diameter [mm] 60
Overstort volume [ml] 27.700
Dimensies
(L x W x H) [mm]
290 x 248 x 444
Grondstof HDPE

Downloads

Decoratie & kleurstelling

Wanneer het uiterlijk op zichzelf van belang is

Op het Point of Sale draagt het uiterlijk van een verpakking in aanzienlijke mate bij een de koopbeslissing van de klant. Door gebruik te maken van kleur en decoraties kunnen onze verpakkingsmiddelen zich onderscheiden in hun verschijningsbeeld. Als decoratiemogelijkheden kunnen wij etikettering en het gebruik van sleeves aanbieden. Wij zijn graag bereid onze mogelijkheden met u te bespreken.

Productaanvullingen

Voor uitgebreide verpakkingsfuncties

Meerwaarde

Waarom u op onze producten mag vertrouwen

Conformiteitsverklaring

Regelconforme productie, wetsconforme producten

Als producent van levensmiddelenverpakkingen zijn wij ons bewust van onze verantwoordelijkheid voor onze producten en hun mogelijke invloed op de daarin verpakte levensmiddelen. Met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden daarom alle invloeden op onze productie en onze producten gewogen en waar nodig bijgestuurd. De verpakkingen die wij produceren voor gebruik in levensmiddelentoepassingen voldoen aan alle nationale en Europese wet- en regelgevingen. De proeven waarin deze toezegging wordt getoetst, worden altijd volgens de actueel geldende wetgeving verricht door een onafhankelijk, geaccrediteerd instituut op basis van een door ons vastgelegd “worst-case-scenario". Mocht u daar prijs op stellen, dan stellen wij u graag onze conformiteitsverklaring ter beschikking. Wij wijzen u erop dat de wetgever verplicht heeft gesteld dat voor elke productiestap van benodigdheden voor levensmiddelen een eigen, op beproeving en certificering gebaseerde, consistente en telkens actuele conformiteitsverklaring afgegeven moet worden. Wij kunnen daarom geen door klanten voorgelegde modelteksten beantwoorden.

Resistensliste

Overensstemmelsesinformationer til vores råmaterialer

De navolgende informatie over de compatibiliteit van PE zijn een hulpmiddel en een eerste indicatie voor de compatibiliteit van onze producten met bepaalde stoffen. Onze assistentie ontbindt u echter in geen geval van de verplichting om zelf compatibiliteitsproeven te verrichten.


Wettelijke aspecten van gevaarlijke stoffen

Veiligheidsregelingen voor gevaarlijke goederen

Onder http://www.bam.de/de/service/amtl_mitteilungen/gefahrgutrecht/gefahrgutregeln_a.htm geeft de Bundesanstalt für Materialprüfung (BAM) een overzicht van alle relevante wettelijke aspecten van de omgang met gevaarlijke stoffen. Hier is o.a. ook de continu geactualiseerde assimilatielijst (BAM-GGR004/bijlage 1) te vinden waar inverkeerbrengers van gevaarlijke stoffen kunnen zien met welke simulaties verpakkingen voor gevaarlijke stoffen voor het beoogde gebruiksdoel toegelaten moeten zijn.

Individuele ontwikkeling

Wanneer er "verder geknutseld" moet worden

Wanneer de op de markt beschikbare normen niet aan uw vereisten voldoen of u iets speciaals nodig heeft, bent u bij ons aan het juiste adres: In gestructureerde processen bieden wij u van de ontwikkeling tot aan het kant en klare serieproduct een weloverwogen geïntegreerde individuele oplossing. Daarbij kunnen wij te allen tijde een beroep doen op de expertise van alle bedrijfsunits met uiteenlopende productietechnologieën, product- en proceszwaartepunten.


Gegevens