Individuel fremstilling

Nye ideer udspringer ofte af gamle tanker

Som pioner inden for plastforarbejdning med mere end 60 års erfaring og egne udviklings- og konstruktionsafdelinger i alle SAIER GRUPPEns virksomheder har vi de bedste forudsætninger for at bruge vores "gamle tanker", som vi kalder ekspertise, til innovationsprocesser. Hos os er fremskridtet ikke et tilfælde, men resultatet af kontinuerligt og systematisk optimerings- og udviklingsarbejde. Vi bruger gerne vores omfattende viden til udarbejdelse af dine helt specielle krav til emballagen eller til tynde vægge. Vores kontaktpersoner i salgsafdelingen koordinerer en dialogproces med dig gennem alle udviklingsfaser fra produktudkast til det færdige serieprodukt.

Produktudkast

Når der kræves professionelt overblik

Netop i udkastfasen træffes de grundlæggende og retningsvisende beslutninger for det senere produkt. Derfor er vores bedste medarbejdere fra salg, konstruktion, værktøjsbyggeri, produktion, controlling og kvalitetssikring til rådighed i denne fase. I vedvarende dialog med hinanden overvejes procestekniske, økonomiske, økologiske, marketings- og salgstekniske, haptiske, optiske og juridiske krav til det senere produkt lige fra starten, så produktudkastet kan få de optimale startbetingelser med på vej.

Produktkonstruktion

Virtuel realitet

Ud fra produktudkastene udarbejder vi tredimensionelle produktkonstruktioner med CAD, som afbilder det kommende produkt sfærisk og tæt på realiteten. Alle øvrige arbejdstrin i retning af serieproduktion kan opbygges hurtigt og prisfordelagtigt på denne data- og visningsbasis.

Simulationsberegninger

Vi giver dig tillid

Ved hjælp af de moderne simulationsprogrammer til f.eks. flyde- eller fyldeforhold for værktøjsformer, indsprøjtningstider, fordeling af værktøjets indvendige tryk, smeltetemperaturer, tendenser for komponentskævhed, komponentsømme eller luftindeslutninger kan vi prognosticere procesevnen for komponenterne og vigtige indflydelser på kvaliteten for den senere komponent.

Rapid Prototyping

Ideer til at føle på

Hvor 3D-CAD-visualiseringen støder på sine grænser, starter Rapid Prototyping. Med udgangspunkt i 3D-CAD-datasættet udarbejder vi originalmodeller af en ønsket komponent. Dermed kan vi få rent optiske og haptiske erfaringer i løbet af produktudviklingsfasen og indarbejde vores erfaringer fra udviklingsfasen i det senere produkt. Det sparer værdifuld tid og penge.

Definition af råmaterial

Alt godt starter med de bedste produkter

Afhængigt af de senere produktkrav skal der hurtigt foretages en egnet definition af råmaterialet, for det anvendte plasts egenskaber påvirker ofte den fortsatte produkt- og procesudformning. Vi står i permanent kontakt med vores råmateriale-leverandører og følger udviklingen af materialerne helt fra udviklingsstadiet, så vi kan have aktuel og omfattende viden om de disponible råmaterialer på markedet. Plasttyperne, vi anvender, er derfor ofte blevet optimeret på vores foranledning.

Prøveværktøjer og produkttests

Tillid er godt, kontrol er bedre

Efter ønske udarbejder vi prøveværktøjer til indgående produkt- og procestests. Denne viden kan bidrage endnu mere til forbedring af produktegenskaberne og hjælper dermed med til at opbygge tillid til det senere serieprodukt for alle deltagere. Fremstilling af prøveværktøjer anbefaler vi især ved meget komplekse, individuelle udviklinger.

Procesudvikling

Kvalitet skal man producere, ikke kontrollere

Det er vigtigt for en vedvarende høj produktkvalitet, at formdelen er perfekt afstemt efter produktionsprocessen. Derfor er procesafstemning altid nødvendig parallelt med udviklingen af formdelen. Ved hjælp af vores egne eksperter i virksomheden og forretningspartnere lykkes det ved behov at udvikle nye skræddersyede og effektive procesløsninger på kort tid. Her viser fordelene ved en virksomhedsgruppe, som har specialister på alle områder af den samlede produktion af hårde plastemballager sig tydeligt.

Udgiftsanalyse

Spar penge med den økonomiske filtreringsproces

Så snart de første produktkoncepter og mulige tekniske processer er udarbejdet, sammenligner vores controllingspecialister de foreslåede løsningsmodeller med udgiftsanalyser. Denne viden bruges til fremstilling af individuelle løsninger, som opnår de bedste resultater i det teknisk-driftsøkonomiske vekselvirkningsfelt.

Fremstilling af serieværktøj

Udstyr til optimale ydelser

Ved serieproduktion af værktøjer opstår masseprodukter ud fra udsøgte råmaterialer i definerede hightech-processer. Konkurrencedygtige emballager eller løsninger med tynd væg af bedste kvalitet er kun mulige, hvis serieproduktionsværktøjet kan klare de teknologiske kræfter fra alle sider. Som producent af plastmasseartikler med bedste markedsreferencer kræver vi af os selv, at vi har den nødvendige viden til fremstilling af disse produktionsværktøjer, men samtidig også, at vi kan opnå det optimale cost-benefit-forhold for serieværktøjet baseret på vores store produktionserfaring. Gennemgående, moderne CNC-produktionsmetoder og en måleteknisk tilbagemelding om de forskellige arbejdstrin i vores værktøjsproduktion giver mulighed for en kort time-to-market og samtidig den nødvendige præcision og kvalitet for vores serieværktøjer, som er uundværlige til permanent maksimumhastighed kombineret med vedvarende høj produktkvalitet og laveste sandsynlighed for driftsafbrydelser.